j
(Research Report of Laboratory of Nuclear Science)
2005


eꗗ

\P

\Q

͂߂ɁAڎ

grP
I Nuclear Physics

 • Photoproduction of Neutral Kaons on Liquid Deuterium Target
  Kyou Tsukada, Toshiyuki Takahashi, Takaomi Watanabe, P. Bydv?ovsky, Mitsuhiko Ejima, Yuu Fujii, Kenta Futatsukawa, Osamu Hashimoto, Kentarou Hirose, Takatsugu Ishikawa, Satoru Kameoka, Hiroki Kanda, Fumiaki Kato, Sari Kinoshita, Tadashi Kinoshita, Takeshi Kon, Osamu Konno, Kazushige Maeda, Akihiko Matsumura, Yuusuke Miura, Fusashi Miyahara, Haruhisa Miyase, Tadashi Nakabayashi, Kenichi Nonaka, Atsushi Ohtani, Yuichi Okayasu, Masamichi Oyamada, Atsushi Sasaki, Hajime Shimizu, Tadaaki Tamae, Hirokazu Tamura, Tatsuo Terasawa, Hiroaki Tsubota, Satoshi N. Nakamura, Hiroshi Nomura, Mifuyu Ukai, Daisuke Uchida, Hirokazu Yamauchi, Hirohito Yamazaki, Keisuke Yawata, and Masaki Wakamatsu
 • Photoproduction of η-mesons off C and Cu Nuclei for Photon Energies below 1.1 GeV
  Tadashi Kinoshita, Hirohito Yamazaki, Hiroshi Fukasawa, Katsuya Hirota, Takatsugu Ishikawa, Jirohta Kasagi, Atsushi Kato, Tomoyoshi Katsuyama, Koichi Kino, Tadashi Nakabayashi, Kenichi Nawa, Kenyu Okamura, Yutaka Saitoh, Katsunori Satou, Mitsuhiro Sengoku, Koutaku Suzuki, Shinya Suzuki, Tatsuo Terasawa, Hiroki Kanda, Kazushige Maeda, Toshiyuki Takahashi, Yuichi Aruga, Hiroki Fujinoya, Akiko Iijima, Michitaka Itaya, Yusuke Ito, Takahiro Iwata, Hiroshi Kato, Tomoyuki Kawamura, Takuma Michigami, Masateru Moriya, Takahiro Sasaki, Yasuhisa Tajima, Sayuri Takita, Tomohiro Noma, Masakazu Yamamoto, Hiroshi Yoshida, Yuuki Yoshida, Osamu Konno, Tomoyuki Maruyama, and Tetsuhiko Yorita
 • Comparison of the 40Ca(e, e'p) Cross Section at Low Momentum Transfer Region with Relativistic Calculations
  Ryo Hashimoto, Tadaaki Tamae, Takeji Fujibayashi, Osamu Hashimoto, Kentaro Hirose, Takatsugu Ishikawa, Hiroki Kanda, Osamu Konno, Kazushige Maeda, Haruhisa Miyase, Satoshi N. Nakamura, Masashi Nanao, Itaru Nishikawa, Tsutomu Otsuki, Teijiro Saito, Yoshiyuki Sato, Kazunori Takahashi, Hirokazu Tamura, Hiroaki Tsubota, Masaki Wakamatsu, Hirohito Yamazaki, and Hiroyuki Yuki
 • Test Operation of Spin-Filter Polarimeter for Deuteron
  Itaru Nishikawa, Masayoshi Watabe, and Tadaaki Tamae

grQ
II Radiochemistry

grR
III List of Publication _Xg

grS
IV Approved Experiments PUNxۑ̑ꗗ\

t

\